0 سبد خرید
کنسانتره 65 1,086,667 تومان ( -15,625 تومان )
مس جهانی 87,183,333 تومان ( 234,375 تومان )
کرومیت 4,866,667 تومان ( -25,000 تومان )
روی 30,750,000 تومان ( -700,000 تومان )
مس کاتد 70,671,800 تومان ( 0 تومان )
کنسانتره 66 1,141,667 تومان ( -15,625 تومان )
کنسانتره 67 1,171,667 تومان ( 1,364 تومان )
مس کلوخه 1% 98,000 تومان ( 2,000 تومان )
مس کلوخه 2% 254,000 تومان ( 8,000 تومان )
مس کلوخه 2.5% 355,000 تومان ( 10,000 تومان )
سرب 28,075,000 تومان ( 100,000 تومان )
هماتیت 56 438,333 تومان ( -15,625 تومان )
هماتیت 57 468,333 تومان ( -15,625 تومان )
هماتیت 58 508,333 تومان ( -15,625 تومان )
هماتیت 59 536,667 تومان ( -15,625 تومان )
هماتیت 60 720,000 تومان ( -23,438 تومان )
هماتیت 61 745,000 تومان ( -23,438 تومان )
هماتیت 62 790,000 تومان ( -23,438 تومان )
مگنتیت 59 625,000 تومان ( -7,692 تومان )
مگنتیت 60 796,667 تومان ( -7,692 تومان )
مگنتیت 61 821,667 تومان ( -19,663 تومان )
مگنتیت 62 821,667 تومان ( -7,692 تومان )
مگنتیت 57 535,000 تومان ( -15,529 تومان )
مگنتیت 58 568,333 تومان ( -7,692 تومان )
نتایج 1 تا 24 از کل 29 نتیجه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مصمم آگاه شوید...