0 سبد خرید
کنسانتره 65 808,750 تومان ( 68,750 تومان )
مس جهانی 75,962,500 تومان ( 2,200,000 تومان )
کنسانتره اکسیدی سمانته 393,000 تومان ( 8,000 تومان )
کرومیت 3,650,000 تومان ( -25,000 تومان )
روی 33,475,000 تومان ( -775,000 تومان )
مس کاتد 46,732,400 تومان ( 0 تومان )
کنسانتره 66 828,750 تومان ( 56,250 تومان )
کنسانتره 67 845,000 تومان ( 56,250 تومان )
مس کلوخه 1% 62,000 تومان ( 2,000 تومان )
مس کلوخه 2% 146,000 تومان ( 3,000 تومان )
مس کلوخه 2.5% 197,000 تومان ( 5,000 تومان )
کنسانتره سولفیدی فلوتاسیون 421,000 تومان ( 9,000 تومان )
سرب 24,675,000 تومان ( -7,933,333 تومان )
هماتیت 56 347,500 تومان ( 60,000 تومان )
هماتیت 57 371,250 تومان ( 60,000 تومان )
هماتیت 58 400,000 تومان ( 60,000 تومان )
هماتیت 59 422,500 تومان ( 60,000 تومان )
هماتیت 60 456,250 تومان ( 72,500 تومان )
هماتیت 61 475,000 تومان ( 72,500 تومان )
هماتیت 62 496,250 تومان ( 72,500 تومان )
مگنتیت 59 423,750 تومان ( 93,750 تومان )
مگنتیت 60 452,500 تومان ( 60,000 تومان )
مگنتیت 61 490,000 تومان ( 72,500 تومان )
مگنتیت 62 508,750 تومان ( 72,500 تومان )
نتایج 1 تا 24 از کل 31 نتیجه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مصمم آگاه شوید...