0 سبد خرید
کنسانتره 65 1,086,667 تومان ( 127,843 تومان )
مس جهانی 101,283,333 تومان ( 2,200,000 تومان )
کنسانتره اکسیدی سمانته 393,000 تومان ( 8,000 تومان )
کرومیت 4,866,667 تومان ( -25,000 تومان )
روی 30,750,000 تومان ( 2,304,155 تومان )
مس کاتد 46,732,400 تومان ( 0 تومان )
کنسانتره 66 1,141,667 تومان ( 134,314 تومان )
کنسانتره 67 1,171,667 تومان ( 137,843 تومان )
مس کلوخه 1% 62,000 تومان ( 2,000 تومان )
مس کلوخه 2% 146,000 تومان ( 3,000 تومان )
مس کلوخه 2.5% 197,000 تومان ( 5,000 تومان )
کنسانتره سولفیدی فلوتاسیون 421,000 تومان ( 9,000 تومان )
سرب 28,075,000 تومان ( 1,093,021 تومان )
هماتیت 56 438,333 تومان ( 51,569 تومان )
هماتیت 57 468,333 تومان ( 55,098 تومان )
هماتیت 58 508,333 تومان ( 59,804 تومان )
هماتیت 59 536,667 تومان ( 63,137 تومان )
هماتیت 60 720,000 تومان ( 84,706 تومان )
هماتیت 61 745,000 تومان ( 87,647 تومان )
هماتیت 62 790,000 تومان ( 92,941 تومان )
مگنتیت 59 575,000 تومان ( 69,608 تومان )
مگنتیت 60 771,667 تومان ( 90,784 تومان )
مگنتیت 61 796,667 تومان ( 93,725 تومان )
مگنتیت 62 830,000 تومان ( 97,647 تومان )
نتایج 1 تا 24 از کل 31 نتیجه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مصمم آگاه شوید...