0 سبد خرید

هدف از ایجاد سایت و چشم انداز شرکت:

با عنایت به این موضوع که کشور عزیزمان دارای ذخایر بالقوه و بالفعل فراوانی است و واحدهای صنعتی و معدنی فراوانی نیز در جای جای این مرز و بوم توسط سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور با هدف توسعه و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال ، انرژی افزوده و جلوگیری از خام فروشی ایجاد شده است ولی متأسفانه به دلیل نداشتن اطلاعات لازم وکافی وعدم شناخت از وضعیت بازارهای منطقه ای و گاهاً نداشتن سرمایه و دانش لازم هم بخش معادن و هم واحدهای فرآوری و صنعتی دچار مشکلات عدیده ای هستند که در بعضی مواقع علیرغم وجود مواد معدنی بعضی از واحدها ماده اولیه خود را از خارج از کشور تهیه می نمایند و تعداد زیادی از معادن کشور هم با تعطیلی ، فعالیت با ظرفیت پایین همراه هستند.

در پاره ای ازمواقع هم مشاهده شده است که ذخایر خوب و مناسب معدنی کشور به دلیل وجود اندکی ناخالصی و عناصر مضر تعطیل شده اند. لذا این شرکت با گردآوری تیمی از متخصصین و کارشناسان خبره صنعت ، دانشگاه و سرمایه گذاران مدنظر دارد حلقه مفقوده ارتباط معادن و واحدهای صنعتی را برقرار نماید و در زمینه بازرگانی مواد معدنی و تأمین ماده اولیه و فروش محصول نهایی واحدهای صنایع معدنی با رصد بازار و اخذ اطلاعات کامل و جامع از کلیه معادن و واحدهای صنعتی و فرآوری احداث شده در کشور اقدام نماید. همچنین ضمن مشاوره و اقدام عملی در زمینه فرآوری مواد اولیه واحدهای معدنی مشکل دار و با تمرکز بر روی باطله های معدنی و مواد معدنی کم عیار و تأمین منابع مالی از طریق مشارکت واحدهای صنعتی و یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتواند مواد اولیه کم عیار و همراه با ناخالصی را برای معادن و در مجاور آنها فرآوری نموده و پس از ایجاد ارزش افزوده و با هدف احداث واحدهای صنایع معدنی و فرآوری کوچک مقیاس به محوریت چند معدن راه اندازی نماید.

در ضمن با تأمین سرمایه لازم در جهت پیشبرد اهداف دولت و رصد بازارهای جهانی پس از تأمین نیازهای کارخانجات داخل کشور ، صادرات را محور قرار داده تا بتوانیم روز به روز شاهد فعال شدن معادن در اقصی نقاط کشور شویم. لذا برای اولین بار در کشور توانسته ایم مشاورین و شرکای تجاری در حوزه های ذیل را جهت رفع نیاز واحدهای صنعتی و معدنی با تعامل سازنده که با تمامی شرکتها و سازمانهای فعال در این حوزه بویژه سازمان نظام مهندسی ، خانه معدن ایران، خانه صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی،  صنایع ، معادن و کشاورزی ، اتحادیه های معدنکاران خواهیم داشت:

1- شرکتهای فعال در زمینه اکتشاف

2- شرکتهای فعال در زمینه استخراج

3- شرکتهای فعال در زمینه فرآوری

4- سازندگان تجهیزات صنعتی و معدنی

5- شرکتهای فعال در زمینه انجام آنالیز دستگاهی

6- شرکتهای تهیه طرحهای توجیهی فنی-اقتصادی

7- شرکتهای تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری

8- شرکتهای مشاوره درحوزه بازرگانی (صادرات و واردات)

9- شرکتهای فعال در حوزه بیمه ماشین آلات معدنی

10- اشخاص و شرکتهای فعال در حوزه حقوقی و انعقاد قراردادها

لذا این شرکت با اخذ نمایندگیهای شرکتهای فعال در موارد فوق و بررسی مشکلات معادن و واحدهای صنعتی قصد دارد نسخه برون رفت از چالشها و معضلات هر واحد را به فراخور آن تهیه و به عنوان مشاوری امین و صادق تا مراحل نهایی در کنار تک تک معادن و صنایع معدنی باقی بماند.

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مصمم آگاه شوید...