0 سبد خرید
نوع ماده معدنی: غیر فلزی
مواد معدنی: بنتونیت
استان: یزد
نوع مجوز:
بنتونیت کوه سفید

توضیحات

مواد معدنی

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مصمم آگاه شوید...